Client: Shapeshifter
Partner: Drukkerij Libertas

Het inspirerende U30 geeft een breed beeld van de creatieve sector in Utrecht en de ontwikkelingen van de afgelopen 30 jaar. Het boek staat geheel in het teken van het getal 30 en van creatief Utrecht. Creatieven uit alle mogelijke hoeken droegen bij aan dit prachtige blijf-kijken-boek.

Shapeshifter is maar liefst drie keer in het boek vertegenwoordigd, nl met een Zweedse kruiswoordzoeker, drie U-tjes van 30 cm2 en twee ansichtkaarten van de mooie Utrechtse Joyce uit Wijk C en Joyce 30 jaar later.

The inspiring U30 gives a broad view of the creative business and the developments of the last 30 years. The book is an ode to the number 30 and to the creative city of Utrecht. A Variety of creative people and companies contributed to this gotta-keep-looking book.

Shapeshifter is represented three times in the book, with a Swedish crossword puzzle, three U's of 30 cm2, and two postcards of the beautiful Joyce from 'Wijk C' and Joyce, 30 years later.

Shapeshifter | Brigittenstraat 2 | 3512 KK Utrecht | 030 • 214 52 12 | 06 • 201 88 884 | info@shapeshifter.nl