Client: Stichting e-laad

Stichting e-laad plaatst en onderhoudt publieke oplaadpunten voor elektrische auto's. Dit doen ze niet alleen op strategische plekken in steden en dorpen waar veel automobilisten komen, maar ook voor de deur bij mensen die een elektrische auto gaan rijden.

Om de automobilist -maar ook de gemeenten- te bereiken, kreeg de site een mini-facelift met illustraties, kwamen er advertenties en (binnenkort!) een complete stand in de voor e-laad kenmerkende illustratiestijl van onze hand.

www.e-laad.nl

Stichting e-laad places and supports public recharge points for electric cars. They don't just place them on strategic places in cities and towns where there are many drivers, but also in front of the door of people who decide to drive an electric car.

To reach the driver - but also the cities- the site got a mini-facelift. There were special ads and (soon!) also a complete stand with the illustrations we made especially for e-laad.

www.e-laad.nl

Shapeshifter | Brigittenstraat 2 | 3512 KK Utrecht | 030 • 214 52 12 | 06 • 201 88 884 | info@shapeshifter.nl