Client: STOWA
Partner: Koeman en Bijkerk

Sinds de invoering van de Kaderrichtlijn water (KRW) is een landelijke en uniforme ecologische beoordeling van oppervlaktewater extra belangrijk. Waterbeheerders moeten dezelfde gestandaardiseerde methoden hanteren bij het bemonsteren van hun wateren en het analyseren van aangetroffen waterorganismen.

In vier mappen met in totaal zo'n 800 bladzijden zijn de voorkeursmethoden van alle biologische soortgroepen overzichtelijk verzameld in één cassette. Een blijvend naslagwerk die bovendien goed actueel te houden is.

After the introduction of the 'Kaderrichtlijn water' (KRW), a nationwide and uniform ecological interpretation of data of the waters became extra important. All Water managers must use the same standard methods when gathering information of the water and analyzing the samples.

In four books containing 800 pages all the preferred methods of all the biological groups are collected in one cassette.

Shapeshifter | Brigittenstraat 2 | 3512 KK Utrecht | 030 • 214 52 12 | 06 • 201 88 884 | info@shapeshifter.nl