Client: STOWA

Op het gebied van waterbeheer is een succesvolle burgerparticipatie erg belangrijk.

In deze ideeënbundel zijn 20 inspirende praktijkvoorbeelden van burgerparticipatie verzameld en voorzien van tips om de betrokkenheid van burgers te vergroten.

When it comes to water management, the civilian participation is very important.

In this book with ideas STOWA collected 20 inspiring examples of participating civilians. The book also contains many tips to enhance the participation of people.

Shapeshifter | Brigittenstraat 2 | 3512 KK Utrecht | 030 • 214 52 12 | 06 • 201 88 884 | info@shapeshifter.nl