Client: STOWA

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Shapeshifter verzorgt een deel van de rapporten en uitgaven, en voorziet deze van de nodige illustraties, schema's en tabbellen.

The 'Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer' (STOWA) is the knowledge center of water managers in the Netherlands. STOWA develops, collects and spreads the knowledge and data necessary to manage the water in the Netherlands correct.

Shapeshifter takes care of a part of the publications, and illustrates these with illustrations, schedules etc.

Shapeshifter | Brigittenstraat 2 | 3512 KK Utrecht | 030 • 214 52 12 | 06 • 201 88 884 | info@shapeshifter.nl